آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان                4-01132395591 

02 بهمن 1398 ساعت 02:41

سامانه پیشنهادات و انتقادات

Add

سه شنبه, 21 ژانویه 2020 23:11
انصراف

فرآیند بررسی شکایت و انتقادات

آدرس بیمارستان :

آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان
تلفن بيمارستان : 4 - 01132395591
ایمیل: info @ mehregan-hospital.com

Template Design:Dima Group