آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان                4-01132395591 

25 مرداد 1399 ساعت 03:37

سامانه پیشنهادات و انتقادات

Add

جمعه, 14 آگوست 2020 23:07
انصراف

فرآیند بررسی شکایت و انتقادات

آدرس بیمارستان :

آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان
تلفن بيمارستان : 4 - 01132395591
ایمیل: info @ mehregan-hospital.com

Template Design:Dima Group