آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان                4-01132395591 

01 آبان 1399 ساعت 12:33

سامانه پیشنهادات و انتقادات

Add

پنج شنبه, 22 اکتبر 2020 09:03
انصراف

فرآیند بررسی شکایت و انتقادات

آدرس بیمارستان :

آدرس : بابل ابتداي اميركلا بلوار امام رضا بيمارستان مهرگان
تلفن بيمارستان : 4 - 01132395591
ایمیل: info @ mehregan-hospital.com

Template Design:Dima Group